Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στοιχεία από τους υπολογιστές των εργαζομένων

58bd36461dc524cd698b459e

Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στοιχεία από τους υπολογιστές των εργαζομένων

Oι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για ποινική και αστική    διεκδίκηση τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα…