Συνεδριάζει το EuroWorking Group – Την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ θα ζητήσει η Αθήνα

Συνεδριάζει το EuroWorking Group – Την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ θα ζητήσει η Αθήνα

Η πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων που συνδέονται με την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ.…