Παραμύθια που μας φέρνουν κοντά - Αφηγήσεις από όλο τον κόσμο στα Εξάρχεια

Παραμύθια στα φαρσί, τα αραβικά, τα κουρμαντζί, τα γαλλικά και τα αγγλικά σε διάφορους χώρου...