Βρετανικό Μουσείο: «Ο μεγαλύτερος κλεπταποδόχος πολιτιστικών αγαθών»

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ιστορίας; Με αυτό το ερώτημα, ο τίτλος του βιβλίου του σπουδαίο...