«Το τζάκι δεν είναι γραφικό, είναι άκρως επικίνδυνο», προειδοποιεί η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

2008757

«Το τζάκι δεν είναι γραφικό, είναι άκρως επικίνδυνο», προειδοποιεί η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ζητά από την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα