Ακρόπολη: Ηχηρή παραίτηση από το ΔΣ του μουσείου λόγω του τσιμεντώματος

Πρέπει να σταματήσουν τα έργα και να γίνει ενδελεχής μελέτη πιθανής αποκατάστασης, εφόσον εί...