Έρευνα: Η πλειοψηφία της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα δεν είναι εξοικειωμένη με τις ψηφιακές συναλλαγές

AP 02110504239

Έρευνα: Η πλειοψηφία της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα δεν είναι εξοικειωμένη με τις ψηφιακές συναλλαγές

Χαμηλά επίπεδα εξοικείωσης με το διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις ψηφιακές συναλλαγές από άτομα ηλικίας 60…