Άκου, παπά

Η σημερινή ανακοίνωση του «Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος» (του “παπαδαριού” για να συνενν...