«Η θείτσα με την τσάντα» -Η Ιστορία μιας (πολύ επίκαιρης) φωτογραφίας

Βέξιε, 13 Απριλίου 1985. Το Αριστερό (τότε Κομμουνιστικό) Κόμμα της Σουηδίας διοργανώνει εκδ...