Κυνηγώντας το… τέλειο (;)

Η συνεχής προσπάθεια για να αγγίξουμε το τέλειο, αυτό που δεν χωρά διόρθωση ή βελτίωση, και ...