Οι ξερόλες της τεχνοκρατίας

Ο τεχνοκράτης - υπουργός έχει την άποψη ότι μπορεί να διοικήσει τον χώρο ευθύνης του, όπως δ...