Διευρύνονται οι ταξικές ανισότητες μέσα στην πανδημία

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει διπλασιαστεί σε πάνω από 500 εκατο...