Αχεντ Ταμίμι: O κόσμος πρέπει να μας βλέπει ως αγωνιστές της ελευθερίας

Αχέντ Ταμίμι, η κόρη της σταυρωμένης Παλαιστίνης, το σύμβολο της αντίστασης ενάντια στο ισρα...