Ένα συνεργατικό «Ποτάμι» στο Κουκάκι

Η πρωτεύουσα είναι γεμάτη με θησαυρούς και το «Ποτάμι» είναι ένας από αυτούς, συνδυάζοντας τ...