Η Πρόεδρος, η αιγίδα και η καταιγίδα

Η κυρία Σακελλαροπούλου απέσυρε την αιγίδα μετά την καταιγίδα. Η αιγίδα όμως της προεδρίας δ...

Κεχαγιάδες στις ωοθήκες μας, δεν θα μπείτε!

Κι όσες θέλουμε να γεννήσουμε, δεν θα γεννήσουμε Έλληνες αλλά ανθρώπους.