Η συγκινητική συνάντηση του Τσίπρα με δύο κορίτσια... έξι χρόνια μετά (εικόνες)

Μαι συγκινητική ιστορία έκρυβε μια φωτογραφία και μία συνάντηση δύο κοριτσιών με τον Αλέξη Τ...