Το νέο εργαλείο καταπολέμησής του revenge porn

Το StopNCII.org που ανέπτυξε το ΙΤΕ, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επέμβουν σε πε...