Απίστευτη ταλαιπωρία ελέω ανάπτυξης: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί απέρριψαν διορισμό γιατί δεν βρήκαν σπίτι να μείνουν

Απίστευτη ταλαιπωρία ελέω ανάπτυξης: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί απέρριψαν διορισμό γιατί δεν βρήκαν σπίτι να μείνουν

«Η κυβέρνηση, το Υπουργείο όφειλαν να φροντίσουν τουλάχιστον για τις νησιωτικές περιοχές να βρεθεί λύση.…