Η αλογόμυγα της δημοσιογραφίας

Η αλήθεια δεν αρκεί απλά να ειπωθεί. Πρέπει να είναι τόσο απόλυτη, όσο η κυριολεξία που τη θ...

Ο Σωκράτης για τη φιλία

"Αυτό βέβαια ακούω από πολλούς, ότι δηλαδή από όλα τα περιουσιακά στοιχεία το πιο σημαν...