Συνεργασία-σταθμός του ReGeneration Academy με την Τράπεζα Πειραιώς

Το ReGeneration Academy, ο πυλώνας εξειδικευμένης εκπαίδευσης του ReGeneration, αποτελεί το ...