Οι Γάλλοι "βλέπουν" πυρηνικό ατύχημα σε Ρωσία ή Καζακστάν για τη διαρροή ραδιενέργειας μέχρι την Ελλάδα

5a05afa91dc524df7d8b4620

Οι Γάλλοι "βλέπουν" πυρηνικό ατύχημα σε Ρωσία ή Καζακστάν για τη διαρροή ραδιενέργειας μέχρι την Ελλάδα

Το ραδιενεργό νέφος του στοιχείου ρουθηνίου-106 που ανιχνεύθηκε στην Ευρώπη -και στην Ελλάδα- από τις…