Πτωχεύσεις και πλειστηριασμοί: Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους

Πτωχεύσεις και πλειστηριασμοί: Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους

Από το έτος 1985 με ρύθμιση του τότε Υπουργού Εργασίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου ορίστηκε η προνομιακή…