Καρλ Μαρξ: "Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο"

Η μανία με την οποία επιτίθεται ο φιλελεύθερος αγγλοσαξονικός Τύπος στα fake news, τις ψεύτι...

Ψεύτικες ειδήσεις: "Λέγε, λέγε κάτι θα μείνει"…

Η σύγκρουση ανάμεσα στο ψέμα της μιας γραμμής και την αλήθεια των πολλών γραμμών είναι απείρ...