Σε μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση στο Δημόσιο συμφώνησαν για το 2019 Γεροβασίλη – θεσμοί

Σε μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση στο Δημόσιο συμφώνησαν για το 2019 Γεροβασίλη – θεσμοί

Σχετικά με τις προσλήψεις, συμφωνήθηκε για το 2019 η αναλογία σε σχέση με τις αποχωρήσεις…