Πριγκηπέσσα, καλοκαιρινή πιάτσα γεµάτη µουσική στη Θεσσαλονίκη

Ενα από τα χειµερινά στέκια της πόλης, σηµείο αναφοράς της ελληνικής µουσικής σκηνής της Θεσ...