Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων

Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και κατεδάφισης παράνομων κατασκευών στα ρέματα: