Αφού δε θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, όλοι Ανάσταση στην #πιλοτή

Ευτυχώς ο ιός χτυπά μετά τα μεσάνυχτα  και θα τον ξεγελάσουμε πάλι με τη δοκιμασμένη συνταγή...