Στην πιο παλιά ισπανική φυλακή, το «Χρυσωρυχείο» του Pejac

Να στοχαστούμε για την αξία της ανθρώπινης κατάστασης μας παροτρύνει η τελευταία παρέμβαση τ...

Ένα παλιό πηγάδι στον ανοιχτό ωκεανό

«Ακυβέρνητη στεριά», ονομάζεται η τελευταία καλλιτεχνική εγκατάσταση του Pejac με περιβαλλον...

O καλλιτέχνης δρόμου Pejac στη Νέα Υόρκη - Τέχνη που "μεταμορφώνει" τις πόλεις

Ο Pejac πραγματοποεί αστικές παρεμβάσεις, στις οποίες ενσωματώνει στοιχεία της φύσης σε δομέ...