Όσο κρατάει ένας καφές με τον σκηνοθέτη - εικαστικό Παναγιώτη Αδάμ

Σκηνοθέτης, γλύπτης, ζωγράφος, κατασκευαστής θεατρικών props. Από τους πρωτεργάτες στην Ελλά...