Αλλάζει ο τρόπος διάγνωσης και αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης

Αλλάζει ο τρόπος διάγνωσης, αλλά και αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης, σύμφωνα με τα όσα δηλών...

Ελπίδα για θεραπεία της οστεοπόρωσης

Χορηγώντας σε γερασμένα πειραματόζωα και συγκεκριμένα ποντίκια μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρ...