Οι ημέρες της κοινωνικής ευτυχίας

Ο Φ. Βάιντερμαν για τη δημοκρατία των συμβουλίων του Μονάχου το 1918-19.