"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" του Σολωμού στο Bios

Η Ομάδα ΑΣΙΠΚΑ παρουσιάζει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού, στην κεντρι...