Αυτές οι μέρες...

Το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετρήθηκε αυτές τις μέρες με μεζούρα την αλληλεγγύη... και εκεί...