Νέο σκάνδαλο dieselgate: Ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα μολύνουν το περιβάλλον με μικροσωματίδια

Αυστηρότερους ελέγχους και ελεγκτικό νομικό πλαίσιο ζητά από το Ευρωκοινοβούλιο η οικολογική...

Υπό διωγμόν τα ντιζελοκίνητα από τις γερμανικές πόλεις

Με απόφαση των γερμανικών δικαστηρίων δύο ακόμα πόλεις, η Κολωνία και η Βόνη, υποχρεώνονται ...

Το οξείδιο του αζώτου ευθύνεται για 6.000 πρόωρους θανάτους

Το οξείδιο του αζώτου, που εκπέμπεται κατά κύριο λόγο από τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, ευθύν...