Τιμή στην αρχαιότερη εν ζωή νοσηλεύτρια των Τρικάλων

Ο διοικητής και η διευθύνουσα του Γ.Ν. Τρικάλων επισκέφτηκαν  την αρχαιότερη εν ζωή νοσηλεύτ...