Γυαλί της Νισύρου – Η κυβέρνηση βάζει ακόμα ένα μνημείο στην υπηρεσία του ιδιωτικού κέρδους

Γυαλί της Νισύρου – Η κυβέρνηση βάζει ακόμα ένα μνημείο στην υπηρεσία του ιδιωτικού κέρδους

Επιχειρούν μεταφορά νεολιθικού κτηρίου στη νησίδα Γυαλί της Νισύρου προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη συνέχισης…