Ιθαγένεια, εθνικότητα και nationality

Το σημερινό μας άρθρο έχει την αφετηρία του, αναπάντεχα, σε κάτι που ειπώθηκε κατά τη χτεσιν...