Ο Κυριάκος που βρήκε το χρυσό λέοντα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάγοντας έναν, καθώς φαίνεται, από τους πιο εφήμερους πρωθυπουργικούς...