Έρευνα: Αν απαρνηθούμε το κρέας θα σώσουμε εκατομμύρια ζωές 

Το να γυρίσουμε την πλάτη στο μοσχαρίσιο κρέας υπέρ άλλων πηγών πρωτεϊνών θα μπορούσε να σώσ...