«Αποσυμφόρηση» στα καρτέλ και στα Μονοπώλια

Ιδού λοιπόν το ολοκληρωτικά διαφορετικό δικαστικό σύστημα που δε θα λειτουργεί αποτρεπτικά γ...