Οι 20 εταιρείες που έχουν «βρωμίσει» με διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο τον πλανήτη

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εταιρικοί ρυπαντές από το 1965 και μετά

Περισσότερο από 140 χώρες μολύνει τον πλανήτη ο στρατός των ΗΠΑ

Το 2017, ο στρατός των ΗΠΑ αγόραζε περίπου 269.230 βαρέλια πετρελαίου τη μέρα και εξέπεμπε π...

Ας κηρύξουμε τον καπιταλισμό νεκρό πριν μας παρασύρει όλους στον θάνατό του

Ενώ ορισμένα πρόσωπα απέρριψαν γρήγορα και με χαρά τον καπιταλισμό, εγώ το έκανα αργά και με...

Μολυβένιο ποτάμι η Ολυμπιάδα: Κατά 985% ξεπερνά το όριο ο μόλυβδος της Ελληνικός Χρυσός

Ελλιπή παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και διάθεσή τους με υπερβά...

Η μόλυνση του αέρα σκοτώνει κάθε χρόνο 600.000 παιδιά

Η μόλυνση του αέρα, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική, οδηγεί κάθε χρόνο στον θάνατο περί...