Πρόταση για απαγόρευση της προσθήκης μικροπλαστικών σε καλλυντικά, απορρυπαντικά, λιπάσματα

Πρόταση για απαγόρευση της προσθήκης μικροπλαστικών σε καλλυντικά, απορρυπαντικά, λιπάσματα

Την απαγόρευση της επί τούτου προσθήκης μικροπλαστικών σε προϊόντα όπως είναι τα καλλυντικά, τα απορρυπαντικά…