Ήταν οι Μινωίτες «παιδιά των λουλουδιών»;

Πόσο ειρηνικοί ήταν οι Μινωίτες; Γιατί δεν άφησαν εικονογραφία πολέμου, μαχών και τειχών παρ...