ΕΣΗΕΑ: «Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας αποτελεί πρώτιστο καθήκον των δημοσιογράφων»

ΕΣΗΕΑ: «Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας αποτελεί πρώτιστο καθήκον των δημοσιογράφων»

Υπενθυμίζουμε, ότι ο δημοσιογράφος οφείλει, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, να σέβεται…

Έρευνα: Ακόμη και τα μικρά μέσα ενημέρωσης μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή στον δημόσιο διάλογο

Έρευνα: Ακόμη και τα μικρά μέσα ενημέρωσης μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή στον δημόσιο διάλογο

Τα μικρά μέσα ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο σε μια χώρα, δυσανάλογα σε…