Κεφαλογιάννης προς ΕΕ: Ποιές κυρώσεις θα επιβάλλετε στην Τουρκία για την ακύρωση της συμφωνίας επανεισδοχής προσφύγων;

Κεφαλογιάννης προς ΕΕ: Ποιές κυρώσεις θα επιβάλλετε στην Τουρκία για την ακύρωση της συμφωνίας επανεισδοχής προσφύγων;

Σε ποιες ενέργειες και κυρώσεις προτίθεται να προβεί κατά της Τουρκίας, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή…