Η Ιστορία γίνεται σιωπή

Oι μνήμες των γερόντων και τα βιβλία με τις μαρτυρίες είναι το τελευταίο οχυρό πριν από τη λ...