Από τη μεγάλη άνοδο και τον τζίρο εκατομμυρίων ευρώ στην απόλυτη κατάρρευση

Η πτώση του άλλοτε κραταιού επιχειρηματία είχε αποτέλεσμα απλήρωτους εργαζόμενους, ανεξόφλητ...