Κοιμήσου ήσυχα κυρ Παντελή, το "πρεζάκι" και η "πουστάρα" πέθανε

Νοικοκυροσύνη, ησυχία, τάξη, πατρίδα, ασφάλεια, οικογένεια, θρησκεία, εκκλησία, αριστεία, Μέ...