Σωκράτης Φάμελλος: Κυρίαρχο παραγωγικό μοντέλο είναι η κυκλική οικονομία

Τόσο η ΕΕ όσο και η Ελλάδα έχουν αποδεχθεί ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί το κυρίαρχο παρα...

Ένα οικολογικό διαβαλκανικό πρόγραμμα - Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ως συντονιστής εταίρος του ευρωπαϊκ...