Πώς επηρέασε η πανδημία στην αύξηση των διαταραχών του ύπνου και των κρίσεων πανικού (Video)

Πώς επηρέασε η πανδημία στην αύξηση των διαταραχών του ύπνου και των κρίσεων πανικού (Video)

«Ό,τι προϋπήρχε στο άτομο ή και σε συλλογικό επίπεδο, σε κάποιες ομάδες κοινωνικές, ό,τι προϋπήρχε…